top of page

Om foreningen

Nybohuse Ejerlaug er en grundejerforening bestående af 99 husstande beliggende på Kvædevej 1-46, Hybenvej 1-46 samt de huse på Abildgaardsvej, der ligger mellem udkørslerne fra Kvædevej og Hybenvej. For husene på Abildgaardsvej er medlemskab frivilligt. 

 

Lokalplan 

I slutningen af 1999 fik grundejerforeningen efter medlemmernes eget ønske en lokalplan, der har til formål at bevare vores huses udseende og det grønne præg samt at fastsætte retningslinjer for eventuelle til- og ombygninger af vores huse.

 

Haveaffald

Der er mulighed for at tilmelde sig en ordning hos kommunen. Afhentning finder p.t. sted hver 14 dag, dog ikke i december, januar og februar. Klik her for mere info.

 

Affaldscontainere

Hvert forår bliver der op til en weekend i april opsat en container på henholdsvis Kvædevej og Hybenvej til haveaffald. 

 

Gruscontainere og grus

Om vinteren kommer der grus i gruscontainerne på henholdsvis den Grønne Sti ved Hybenvej 46 og på hjørnet af Kvædevej og Abildgaardsvej. Gruset er til fri afbenyttelse for vores medlemmer til vintergrusning. Hvis der er grus tilbage ved vinterens afslutning, kan medlemmerne frit bruge det til flisearbejde og lignende.

 

Fastelavn

Fastelavns søndag slår vi - hvis der er tilslutning - katten af tønden, børn såvel som voksne. Der er slikposer til børnene og alle hygger sig med boller og varm kakao.

 

Rottespærre
Det er muligt at søge om tilskud på 1000 kr. til etablering af rottespærre. Dokumentation (faktura for udført arbejde og kvittering for betaling) fremsendes til Kasserer, KassererNybohuse@outlook.dk

 

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i foråret.

 

Kontingent

Medlemskontingentet udgør p.t. 300 kr. pr. år.

Rotte
bottom of page