top of page

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i 2023, og består af følgende medlemmer:

Formand – Jean Rygaard, Kvædevej  42

Næstformand - Vakant

Kasserer - Karin Melsen, Abildgaardsvej 109

Menigt bestyrelsesmedlem - Christian Dinesen,  Kvædevej  24

Revisor - Inge-Lise Hannibal, Kvædevej 46

Sekretær – Thorbjørn Olafsson, Kvædevej 24
 

Bestyrelsessuppleanter

Karina, Kvædevej 11 

bottom of page